A tak se pomyślałem.

Pomyślałem sobie, że wszyscy lubią historie. Zaczęło się od tego, że rodzice opowiadali nam bajki jak byliśmy mali. Potem w miarę upływu lat poznawaliśmy kolejne środki przekazu. I tak polubiliśmy historie opowiadane, bo poznawaliśmy ciekawych bohaterów i ich perypetie. Film jest dobrą historią, bo możemy zobaczyć na własne oczy, co robią bohaterowie. Seriale są lepszą historią, bo możemy przez długi czas śledzić ulubione postacie i postawić się w ich sytuacji.

Książki są świetnymi historiami, bo czytając, patrzymy oczami wyobraźni. My decydujemy jak wygląda bohater, jak widzimy świat i jaką lekcje dla nas niesie książka. Utożsamiamy się z bohaterami, czujemy to, co oni czują i przeżywamy to prawie jakbyśmy tam byli.

Dlatego najlepszymi historiami, są gry komputerowe. Bo to my JESTEŚMY bohaterami. My nimi kierujemy, my własnymi akcjami wpływamy na świat dookoła, sami podejmujemy decyzje co jest dobre, co złe, co moralne. Komu odebrać życie, a komu darować. Jaką krainę zwiedzić, jaką podbić, jak rządzić, jak przewodzić, jak zwyciężyć. Dlatego gry, choć czasem bardzo proste, potrafią dać dużo nauki, doświadczeń i radości. Bo najlepsza historia, to ta którą możesz przeżyć sam.

BONUS : This entry will also english, as the trail of thought that led me to writing it, started in english. / Ten wpis będzie także po angielsku, ponieważ ścieżka myślowa, która mnie doprowadziła do jego napisania, zaczęła się po angielsku.

I thought to myself, that everybody likes stories, It start with parents, telling us fairy tails when we are little. Then as years go by, we discover more and more medias. And so we have grown fond of told stories, because we’ve learned about interesting heroes and their adventures. A movie is a good story, because we can see with out own eyes, what the hero does. A series is a better stroy, because for a long time, we can follow our favourite characters and place ourselves in their shoes.

Books are great stories, because when we read, we see with the eyes of our imagination. It is up to us, how the hero looks like, how we see the world and what lesson we learn from the book. We relate to the heroes, we feel, what they feel and live the story almost like we were in it.

Hence, video games are the best stories. Because here, we ARE the heroes. It is we, who control them, those are out actions, that influence the world around us, we ourselves decide what is right or wrong, what is moral. Which life to tak and which to spare. What land to visit, to conquer, how to rule, how to lead, how to achieve victory. Hence games, although sometimes very simple, can teach us, grant us experiences and give us happiness. Because the best story, is the one you live yourself.